Horaris

De dilluns a diumenge
de 10 a 20 hores

Normativa del parc

Maraventura Sports Park posa en coneixement de tots els usuaris una normativa interna per garantir
la seguretat i el bon ús del parc d'esports:

- L'activitat té una durada màxima d'una hora.
- Els nens podran pujar a partir de 6 anys.
- Per raons de seguretat no es permet l'accés a menors de 4 anys o persones que no sàpiguen nedar, així com
persones amb una alçada inferior a 1,10 m.
- Els nens de 4 a 6 anys hauran d'accedir al parc acompanyats sempre d'un adult/tutor qui es
responsabilitzarà del menor, que també haurà d'adquirir el corresponent tiquet d'entrada.
- No es pot accedir al parc sense el previ registre a la caseta d'entrada.
- És obligatori l'ús de l'armilla salvavides.
- No es pot accedir al parc amb cap tipus d'objecte de joc aliè a la pròpia instal·lació, així
com qualsevol tipus d'aliment o beguda.
- El parc no es fa responsable de cap objecte personal dels usuaris dins o fora del recinte del parc.
- Per raons de seguretat no es permet l'accés a dones embarassades.
- Es recomana l'ús de protectors solars durant tot el temps de joc.
- El socorrista podrà expulsar del parc a les persones que posin en risc la seguretat pròpia o
d'altres usuaris.
- Està prohibit bussejar per sota dels inflables.
- Està totalment prohibit saltar de cap en qualsevol zona del parc.
- Assegurar-se que no hi ha persones o objectes en l'aigua abans de saltar des de qualsevol zona del parc.
- No es pot accedir al parc havent consumit alcohol o qualsevol tipus de droga.
- El parc disposa de les certificacions i homologacions que d'acord amb la normativa europea li és
exigible així com dels permisos administratius reglamentaris. Maraventura no es responsabilitza
lesions ocasionades per caigudes a l'aigua dels usuaris.
- El parc es reserva el dret d'admissió.

  • maraventura1
  • maraventura2
  • maraventura3
  • maraventura4